• امروز پنج شنبه شانزدهم اردیبهشت  1400 
                                                            تماس با مدیران
عنوان
سرپرست اداره کل اوقاف و امور خيريه استان آدربایجان غربی
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمين  ناصر جوانبخت 
تلفن
33449792
 
 
عنوان
معاون توسعه منابع و پشتیبانی
نام مدیر
یونس محبوبی
تلفن
33445099- داخلی 3114
 
 
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی
نام مدیر
 داود میرزایی
تلفن
 33442943-داخلی 3180
 
 
عنوان
معاون حقوقی و ثبتی
نام مدیر
رضا فروزش
تلفن
33449791- 3125 داخلی
 
 
عنوان
معاون بهره برداری اقتصادی
نام مدیر
آیت محمدی
تلفن
33451854- داخلی3105
 
 
عنوان
 مسئول روابط عمومی
نام مدیر
    علیرضا     صالح زاده 
تلفن
33450558- داخلی 3111
 
 
عنوان
رئیس اداره حراست
نام مدیر
جلیل اسماعیل زاده ماکوئی
تلفن                  
33449791- داخلی 3113