• امروز شنبه ششم آذر 1400 

فیلم و کلیپ

صفحه ی اصلی / کليپ

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دهه وقف

شعارسال

پیشگیری از کرونا در ادارات

پیشگیری از کرونا در ادارات

تست آنلاین

فرهنگ نامه وقف

ملاقات مردمی

بيانيه راهبرد مشاركت عمومي

دیرین دیرین

مزایده ها و مناقصه ها

\پایش محیط کسب و کار کشور

خدمات غيرحضوري

راهنمای فرایند شناسه های خدمت

سامانه شکايات

یک شنبه 25 مهر 1400          4 رای به این مطلب
چهارشنبه 21 مهر 1400          16 رای به این مطلب
چهارشنبه 14 مهر 1400          7 رای به این مطلب
سه شنبه 13 مهر 1400          12 رای به این مطلب
سه شنبه 30 شهریور 1400          17 رای به این مطلب
چهارشنبه 27 مرداد 1400          30 رای به این مطلب
دوشنبه 31 شهریور 1399          57 رای به این مطلب
محرم
طرح نشاط معنوی
جشنواره وقف چشمه همیشه جاری
سبک زندگی
3
2
1

3

2

1