• امروز شنبه ششم آذر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دهه وقف

شعارسال

پیشگیری از کرونا در ادارات

پیشگیری از کرونا در ادارات

تست آنلاین

فرهنگ نامه وقف

ملاقات مردمی

بيانيه راهبرد مشاركت عمومي

دیرین دیرین

مزایده ها و مناقصه ها

\پایش محیط کسب و کار کشور

خدمات غيرحضوري

راهنمای فرایند شناسه های خدمت

سامانه شکايات

تولیت موقوفه امیرتومان به نسل چهارم رسید / موقوفه امیر تومان با 106 سال قدمت

تولیت موقوفه امیرتومان به نسل چهارم رسید / موقوفه امیر تومان با 106 سال قدمت

موقوفه حاج محمدعلي خان اميرتومان در خرداد ماه 1285 هجری شمسی توسط واقفين مرحوم حاج محمدعلی خان امیر تومان امیرنظمی افشار، مرحوم بانو قیصر امیرنظمی افشار و مرحوم بانو صغرا امیرنظمی افشار وقف خامس آل عبا حضرت سيد ا لشّهداء شده است.

 یک شنبه 24 دی 1391   2277  0      


موقوفه حاج محمد علي خان امير تومان در هشتم شهر ربيع الاخرسنه 1324 چهارهجري قمري مصادف با خرداد ماه 1285 هجری شمسی توسط واقفين مرحوم حاج محمدعلی خان امیر تومان امیرنظمی افشار، مرحوم بانو قیصر امیرنظمی افشار و مرحوم بانو صغرا امیرنظمی افشار وقف جناب خامس آل عبا حضرت سيد ا لشّهداء شده است.

در همان ابتدا واقفان خودشان متولي موقوفه قرار دادند. حاج محمد علي خان امير تومان یکی از واقفان مادام الحيات خود بنفس نفيس خویش تولیت و مباشرت موقوفه را عهده دار بود و طبق وصیت بعد از وی پسرش و بعد از او نیز به ترتیب نوادگانش تولیت این موقوفه را باید عهده دار می شدند.

بر اساس این وصیت واقف هر متولی باید متولی بعد از خود را که از نوادگان امیرتومان باشد، انتخاب می کرد تا ضمن حفظ و نگهداری از موقوفه، نیت واقفین را اجرا کند.
 
سلسله مراتب تولیت موقوفه امیر تومان با فوت متولیان قبلی که خود واقف و سه نسل اولاد واقف را شامل می شود، در حال حاضر به نسل چهارم از خاندان امیرتومان به نام منصور امير نظمي افشار فرزند مرحوم غلامعلى اميرنظمي افشار رسیده است.

برای آشنایی بیشتر با این موقوفه و تولیت آن با منصور امیرنظمی افشار، چهارمین نسل از متولیان موقوفه امير تومان گفتگو کرده ایم:

درباره موقوفه امیر تومان برایمان بگویید.
- بیش از سیصد هکتار زمین مزروعی، باغ وصنعتی که شامل قسمتی از باغات با عرصه و اعیان وقف وقسمتی باغات با عرصه وقف وزارعین صاحب نسق می باشد.

لطفا در رابطه با محدوده اراضی این موقوفه بیشتر توضیح دهید.

- همانطور که مستحضرید موقوفه امیر تومان یکی از موقوفات مهم شهرستان ارومیه است که به لحاظ وسعت وقف و همچنین گستردگی اجرای نیت واقفین در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ارومیه دارای دفتر تولیت است. اما در خصوص محدوده این موقوفه باید عارض شوم که ششدانگ قریه بساطلوی میرشکارلو بانضمام تمامی قطعات ابتیاعی ازقریه ترکمان تپه، ترکمان ایل، حصارخداوردی بیگ ازبابت محل زراعت، چمن، دمن، تلال، جبال، شوارع، شارع، دهکده، بیوتات رعیت، بهره رعایا وحقوق آنها و جمعی باغات اطرافی و رعایا بانضمام یک دوم از یک حجر طاحونه محمودخان مشهور ویک دوم از اعیان اشجار و نهر طاحونه به ضمیمه باغات طوق تپه با حدود معینه قدیم وجدید سوای آن چیزهائیکه به صراحت در وقفنامه استثناء شده است، شامل موقوفه حاج محمد علي خان امير تومان می شود.

با توجه به وسعت این موقوفه نیت واقفین چه بوده است؟
- بر اساس نیت واقفین درآمد موقوفه بايد بعد ازهزينه هاى موقوفه در مخارج دهه عاشورا از قبيل شربت و چاي و نذر روضه خواني واطعام و خيرات حضرت سید الشهداء (ع)، صوم و صلوة و نقل جنازه به نجف الاشرف و نیابت مکه معظمه در حق مرحوم حاج محمد صادق خان امیر تومان، کمک به فقراء، صله ارحام،‌ کمک به مستمندان بلد و سایر مصارف خیریه آنچه متوليان موقوفه صلاح دانند صرف و خرج شود.

با توجه به اینکه واقف در بخشی از نیت، متولی را مختار به انجام کارهای خیر کرده است، شما در زمان تولیت چه اقداماتی را انجام داده اید؟
- اين توليت همه ساله در زمينه هزينه سوخت مورد نياز مسجد موقوفه و ترميم واحياء آن، همچنين تهيه اقلام مورد نياز براي روضه خواني وعزاداري هيات عزاداران حسينى مسجد موقوفه در ايام دهه محرم وتدارك خيرات اطعام در روز عاشورا و سومين روز شهادت سالار شهيدان حضرت امام حسين (ع) نيات واقفين را اجرا و عمل به وقف مي کند. در مرحله بعد با شناسائي و مساعدت به افراد و دانش آموزان نيازمند با همكاري دلسوزانه و صادقانه مديران مدارس و شورا ها و هيات امناء مسا جد و همچنين مشاركت در برگزاري حفظ و قرائت و مسابقات قرآن كريم عمل به وقف مي شود.
 
موقوفه امیر تومان در هر دوره ای توسط افرادی از خاندان امیر نظمی افشار اداره می شد، این سلسله متولیان موقوفه را برایمان بازگو کنید.
- درمورد توليت موقوفه درزمان تحرير وقفنامه واقفان خودشان متولي قراردادند كه جناب حاج محمد علي خان امير تومان مادام الحيات خود متولي موقوفه بود و بعد از وی فرزندش جناب حاج محمد حسن خان امير تومان متولي شد.
با توجه به نیت واقفین که متولیان باید در هر عصر و زمان از همين سلسله و نسل واقف باشد حاج محمد حسن خان امير تومان فرزندان خود را به نامهاى محمد قاسم خان، محمد باقر خان، صالح خان، علیار خان و نظام الدین خان براي تصدى توليت بعد از خود انتخاب کرده بود.
بعد از آنها توليت به غلامعلي امير نظمي افشار فرزند محمد قاسم خان رسيد و با فوت مرحوم غلامعلى امير نظمي افشار در سال 1389 توليت موقوفه به بنده حقير منصور امير نظمي افشار فرزند آن مرحوم رسيده است كه امیدوارم با اذن و ياري خداوند متعال بتوانم درحفظ و نگهداري واحياء موقوفه وهمچنين اجراي دقيق نيات واقفين موفق و سر بلند شوم.

در پایان اگر مطلبی دارید بفرمایید.
- از خداوند متعال می خواهم که مرا در انجام این وظیفه محوله یاری کند./   تهیه و تنظیم: طاهره زینالی
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار