• امروز پنج شنبه شانزدهم اردیبهشت  1400 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری

گزارش تصویری

حضور مدیر کل و معاون حقوقی و ثبتی به همراه کارشناس اجارات استان در جلسه ویدئوکنفرانس بررسی مفاد آگهی های مزایده ، که پیشنهادات مورد استقبال مسئولین سازمان قرارگرفت

 سه شنبه 31 فروردین 1400   15  0      

 
 
 
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر