• امروز پنج شنبه شانزدهم اردیبهشت  1400 

اخبار سازمان اوقاف

گزارش تصویری

گزارش تصویری

واقف خیراندیش خانم عدیله عبدالله زادگان که دوباب مغازه تجاری ومنزل مسکونی خودشان راوقف عمری به نیت طلاب وحوزه های علمیه شهرستان چایپاره کرده بودند به رحمت خدا رفتند و اداره اوقاف شهرستان نسبت به تحویل وقف و اجرای نیت اقدام نموداند

 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400   22  0      

 
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر